DPO Network

Privacy en compliance vormen een grote uitdaging voor veel bedrijven. Zeker met de nieuwe wet die per 25 mei 2018 van kracht gaat. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt nu Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarmee veranderen de regels voor de privacybescherming van klanten. Voor uw organisatie betekent dit meer en scherpere eisen. Voor burgers en klanten betekent het meer bescherming en meer rechten.

Wat onderscheidt ons?

DPO Network is dé partner voor begeleiding van organisaties naar een veiligere en meer privacy bewuste omgeving. Vanuit onze expertise in de automatiseringsbranche, alsmede de financiële dienstverlening zijn wij in staat u een compleet pakket te bieden. DPO Network kenmerkt zich door zijn pragmatische wijze van werken. Praktijkgericht, projectmatig en vooral vanuit de klantgedachte. Vanzelfsprekend voldoet u hierna aan de nieuwe privacywet.