De AVG in de praktijk

De algemene Verordening Gegevensbescherming geeft natuurlijke personen meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

In de nieuwe verordening krijgt een natuurlijk persoon het recht om te weten wie zijn persoonsgegevens opslaat, welke gegevens worden bewaard, maar ook de mogelijkheid te eisen dat zijn gegevens verwijderd worden of bezwaar te maken. Zelfs het recht om zijn persoonsgegevens over te dragen naar een ander bedrijf (dataportabiliteit).


WAT HOUDT DIT IN VOOR BEDRIJVEN?