Onze dienstverlening

Onze consultants zijn allen ervaren en gecertificeerd op het gebied van Privacy. Of u nu op zoek bent naar een Privacy Manager of een Functionaris Gegevensbescherming of wellicht een jurist die u op juridisch vlak kan ondersteunen. DPO Network biedt het allemaal.
Wat zijn de verschillen?

Privacy Manager

Hij of zij ondersteunt en begeleid u in het gehele proces van start tot implementatie van de AVG. Dit doet hij tezamen met een aangewezen verantwoordelijke vanuit het bedrijf.
Interviews, het in kaart brengen van alle persoonsgegevens verwerking, het schrijven van beleid, processen en procedures tot de uiteindelijke implementatie is hij uw rechterhand. U geeft zelf aan wat u intern gedaan wilt hebben en wat u uitbesteed aan onze consultant.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De FG heeft een toezichthoudende rol. Hij is het verlengde van de Autoriteit Persoonsgegevens en in die rol bekijkt hij hoe alles is vastgelegd en ingeregeld. Hij geeft adviezen en komt met een plan van aanpak waar u vervolgens weer mee verder kunt.

Jurist

Hoewel de Privacy Manager en FG juridisch onderlegd is op het gebied van Privacy, reikt het voor een jurist verder. Hij of zij kan u breder adviseren en inhoudelijke documenten toetsen op juistheid.

Verandermanager

Onze verandermanager begeleid u in het gehele proces rondom veranderingen in uw organisatie, gericht op de AVG. Bewustwording bij medewerkers maar ook automatiseringsvraagstukken zijn hiervan een voorbeeld. Een verandermanager richt zich niet specifiek op de inhoud van de AVG, maar vooral op mens en bewustwording.